Нов български университет (НБУ)
Училище за професионално и продължаващо обучение


централа: 02/ 8110 110
(опция 6 – за продължаващо обучение)

тел.: 02/ 8110 108, 02/ 8110 268
моб.: 0884/ 824 542
имейл: uppo@nbu.bg


ЧСУ „Цар Симеон Велики“

тел.: 02/ 99 77 454
моб.: +359 879 216 099
имейл:office@tzarsimeon.bg