Седмица 1 ( 13 – 17 юли 2020 )


ГРАФИЧНИЯТ ДИЗАЙН И ПРИЛОЖЕНИЯТА МУ

доц. д-р Илия Кожухаров

  1. Какво е графичен дизайн?
  2. Защо и на кого е нужен?
  3. Основни похвати, които се използват в работата.
  4. Основни приложения на графичния дизайн.
  5. Без какво не може графичният дизайн?
  6. Какво изграждаме с графичния дизайн?
  7. Как да разберем, че работи?
  8. Модни тенденции в графичния дизайн.
  9. Какво може би ни очаква в бъдеще?

ЕNGLISH FOR the 21-st CENTURY

ас. Десислава Дуриданова

Learn how to be successful 21st century citizens while studying English at New Bulgarian University. As part of these English classes you will be able to practice your critical thinking skills and creativity while creating catchy adds, test your team work and leadership skills while solving a problem and communicate efficiently with peers in the real academic environment of NBU. The course will work best for you if your knowledge of is English at B1 level.

ВЪВЕДЕНИЕ В РЕКЛАМАТА

Виолета (Лети) Кирилова

Рекламата е предпочитана сфера от младите хора, защото винаги е била и ще бъде модерна. Но освен това, тя е доста вдъхновяващата дейност. Причината е, че от самото си зараждане тя слага основите си върху големите изкуства. Целта на модула е да открием как тя си служи с тях, за да успее да влияе на хората.

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

Виолета (Лети) Кирилова

Светът става все по-дигитален и затова дигиталният маркетинг се превръща в една от най-желаните сфери за работа. Той дава възможност на съвсем млади хора (дори завършващи училище) да се занимават с нещо актуално, полезно за бизнесите и да имат много бързо професионално израстване. По време на модула ще разгледаме най-новото от дигиталния маркетинг, социалните мрежи и как брандовете ги използват.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Виолета (Лети) Кирилова

Всичко, което се наемаме да правим, е вид проект. Дори кулинарна рецепта може да се разглежда като проект. Трябва да знаем всичко, от което ще имаме нужда, и да си го набавим, хората или уредите, които ще ни съдействат, и ясен план как да реализираме всичко. Затова е изключително важно да научим и усвоим основните принципи в управлението на проекти.

Седмица 2 ( 20 – 24 юли 2020 )


ЛИДЕРСТВО (от бъдещето)

гл. ас. д-р Мария Иванова

Смятате ли се за лидер? Каква е ролята на лидера в съвременния бизнес свят? Какво е лидерство в условията на дигиталната революция? Как действат собствениците и управляващите директори, чиито бранд завладява света? Изследователите са все по-убедени, че успехът на компаниите и техните бизнес процеси е само върхът на айсберга. В скритата част на айсберга ще търсим знанието, което ще ни даде възможност да гледаме на света не от миналото и не от настоящето, а от бъдещето, което искаме да създадем; да виждаме тенденциите, преди те да станат тенденции; да променяме потребителското изживяване, дори преди самия потребител да е осъзнал тази нужда. Френският психолог Пиер Кас заявява: „Лидерството се основава на способността да се правят промени, но при липса на дори минимално количество енергия това е невъзможно да се постигне“.
Как да попълните енергийния си ресурс? Къде да намерите сили, за да изпълните (понякога много трудни) задачи? Това е набор от практики, житейски навици, особености на организацията на работния ден и взаимоотношения, които ви позволяват да поддържате и допълвате жизнената си енергия. Според Стивън Гилиген за всеки човек източникът на енергия и жизненост е неговият „Център“, а именно: свързаност, цялостност, способност на „тялото да усеща“ верността на посоката на движение. Курсът ще ви даде отговор на тези въпроси и възможност да разгърнете своя потенциал на лидер и да постигнете високи резултати, които ви удовлетворяват.

ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ

гл. ас. д-р Димитър Трендафилов

Ние всички сме потребители и съвременните общества се отличават с множество форми на потребление – магазини, молове, увеселителни паркове и кина, пътувани на близки или далечни дестинации, онлайн достъп до стоки и услуги и т.н. Какво обаче ни кара да избираме едни продукти и услуги, а на други дори не обръщаме внимание? Това е въпрос от висока важност за маркетинга и принципите, на които се гради потребителското поведение изобщо, и в частност в България, са част от задължителното знание в маркетинга. Темите в курса ще обхванат личните и социалните мотиви и ценности, определящи потребителския избор и пазаруването, стиловете на живот, както културите и субкултурите като определящ фактор.

КОМУНИКАЦИЯ (или как да отстояваме и продадем идеите си с порив и ентусиазъм)

гл. ас. д-р Мария Иванова

Искате да се изказвате като професионалист, за да ви разбират, възприемат и ръкопляскат на вашите идеи. Но се страхувате от публично изказване и от говорене пред непозната аудитория и трудно провеждате разговори с по-възрастни от вас. Този курс ще ви помогне и подкрепи да станете по-уверени и по-добре да се справяте с натиска и стреса, с които се сблъсквате при общуване. Фокусът ще бъде върху усъвършенстване на критичните житейски умения, като самоувереност, комуникационни умения, междуличностни умения и управление на стреса в процеса на общуване. Курсът ще ви помогне да усъвършенствате техники за говорене и да се превърнете в уверени професионалисти, които ще отстояват идеите си с порив и ентусиазъм. Ще практикувате сложни техники като гласова модулация, фокусиране на вниманието и пирамиди за идеи за създаване на въздействие и убеждаване на аудиторията.

Какво ще научите?
Изграждане на самоувереност. Как да водите „трудните разговори“, как да организирате речта си, как да говорите с увереност и яснота, как да задържите вниманието на аудиторията си, как да създадете акценти с вокални и визуални сигнали, как да се представяте по време на преговори, дебати, брифинги и интервюта?
И още… как да формирате умения за справяне с конфликтни ситуации, като идентифицирате аспектите на съгласие и несъгласие, за постигане на консенсус, за прилагане на групов подход в обсъждането на проблеми.
Ще направите крачка от нервен начинаещ, който се страхува да говори към убедителен професионалист, който е нетърпелив и готов да говори.
Курсът “Комуникации” е предназначен да подготви младите хора за реалния свят. По време на лекциите ще участвате в дейности и упражнения, които ще ви отведат извън зоната ви на комфорт и ще ви дадат нова увереност в способностите ви. Това ще ви даде необходимите умения, за да постигнете целите си и да реализирате пълния си потенциал – в училище, у дома, на работа, в живота.
Темата се фокусира върху реалните житейски умения, от които всеки се нуждае – способността да общува, да слуша, да мисли бързо и ефективно да работи с хора.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО В БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИЯТА

гл. ас. д-р Димитър Трендафилов

В глобализирания и силно динамичен свят успешните организации са онези, които могат да се адаптират най-бързо и най-добре към ситуациите, в повечето случаи така, както го правят компании като Google, Facebook, IKEA, Amazon.
Затова курсът ще отговори на следните въпроси:
Какво е организация и какво точно разбираме под успешна организация? Какво е знание и как то се управлява? Как хора и технологии си взаимодействат, за да създават знание? Каква е връзката между управление на знанието и организационната култура? Кои са продуктите на знанието?

РАБОТА В ЕКИП (или вашият успех с екипа)

гл. ас. д-р Мария Иванова

Мечтаете ли да сте част от силно мотивиран, ефективен и ориентиран към постигане на цели и резултати екип? Успешното управление на екипи изисква прилагане на различни стратегии, съобразени с индивидуалните характеристики и компетенции на всеки един член на екипа. Как да мотивирате себе си и останалите, за да постигнете високи резултати? Как да се справяте при възникване на конфликтни ситуации в екипа? Как да подхождате към различните поведенчески и емоционални характеристики на хората в екипа ви?
Ще имате възможност да усъвършенствате уменията си за изграждане на успешни модели на сътрудничество в екипа. Това са малка част от въпросите, на които поставя фокус обучението по темата. Разнообразните практически дейности, примери и задачи, включени в обучението, не само ще усъвършенстват вашата компетентност, но и ще ви дадат идеи и насоки, които успешно ще може да адаптирате и прилагате при участието ви или в управлението на екипи.

Седмица 3 ( 27 – 31 юли 2020 )


РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ В МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМАТА – Storytelling

гл. ас. д-л Димитър Трендафилов

Приказките и митологичните разкази са едни от най-старите и важни форми на знание. Оказва се, че те въздействат по един нов, но също така завладяващ начин при създаването и развиването на брандове през 20-ти и 21-ви век.
Курсът ще посочи кои са базовите елементи и процеси, изграждащи една успешна история и ще даде примери как големи компании ползват познатите схеми, за да разказват завладяващи истории чрез своите марки. Всъщност, оказва се, че силата им идва именно от разказа и начина, по който потребителите реагират на него.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ

гл. ас. д-р Маргарита Мишева

Има ли човек, който не обича да пътува? Най-вероятно не, особено в случаите, в които ни плащат за това…
Професията „Организатор на туристически пътувания“ въплъщава мечтата на много хора да пътуват по света и това да се случва, докато работят. Ето защо в настоящия курс ще се потопим в една от най-приятните дейности, а именно планиране на пътуване. За целта ще разработим туристически пакет до мечтана дестинация, като се спрем на всички важни моменти от неговото проектиране и помислим върху всички задачи и неизвестни, пред които са изправени туроператорите.

Как да превръщаме обикновените неща в различни? Създаване на различност с инструментите на маркетинга и рекламата: хора, идеи и брандове.

доц. д-р Кристиян Постаджиян

Mодул 1:
„Бъди различен или умри“ – теория за оцеляване в ерата на убийствена конкуренция (Джак Траут/Стив Ринкин).
Как се продава продукт? А идея? Продават ли се качествата на хората?

Модул 2:
Създаване на различен образ. Казуси от България и света.

Модул 3:
Комуникациите са всичко. Реклама, ПР, лични продажби, маркетинг от уста на уста, инфлуенсъри и какво ли още не…
Силна и слаба теория за рекламата. 360-градусова комуникация.

Модул 4:
И какво, като сме различни? Какво следва? Къде може да го приложим?

Упражнение 1: да създадем различно представяне за себе си.
Упражнение 2: да направим различна комуникацията на любим бранд.

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Ирена Попова-Павлова

Ако досега повечето години от живота ви са преминали в УЧЕНЕ, помислете за това, че една трета от живота на човек преминава в РАБОТА!
През последните години все повече се говори за кариера вместо за работа. Като понятие кариерата обхваща съвкупността от дейности и израстването на човек в професионалната област. Когато казваме, че някой има добра кариера, обикновено имаме предвид, че се развива успешно в професионалната сфера и че работата му носи удовлетворение.
Кариерното развитие включва целия път на човек – от детска възраст, когато избира бъдещата си професия, през периода на образование, когато младият човек се подготвя за активен професионален живот; периода на зрялост, когато хората са в най-силния период на своята кариера – до времето след пенсиониране, когато все още голям брой хора продължават да водят активен живот, свързан с професионална активност.

Модул 1:„ Аз и моята кариера“
В този модул ще Ви дадем отговор на въпросите:
Кой съм аз?
Каква бъдеща специалност да избера, за да продължа образованието си?
Какво искам да правя след завършване на средното си образование?

Тези въпроси предопределят редица размисли. Има толкова разнообразни възможности за избор на специалност, за избор на работа, че това допълнително още повече ни обърква. За да си отговорите на всички въпроси и да разберете коя от възможните професионални сфери е подходяща за Вас, ще се радвам да споделим времето отделено за провеждане на модул 1 „ Аз и моята кариера“. В него ще направите няколко упражненията, с които ще положим началото на Вашето пътуване към познанието за самите себе си.

Модул 2: “Професията и бъдещата ми кариера”
Ще се потопим в семейството на професиите.
Ще разгледаме: Що е това професия? Що е това професионално направление? Познавам ли професията, която избирам?
Ще имате възможността да се запознаете с тематичен филм за кариерно ориентиране с акцент върху ключови проблеми при подготовката и вземането на решение за избор на образование и/или професия.
Ще участвате и в групова дискусия по избрана кариерна тема.

Модул 3: “Новите професии”
Фокусът на този модул ще е върху въпросите: Кои са модерните професии на 21-ви век?
Кои са уменията на 21-ви век?
Кои са ключовите фактори за професионален успех на бъдещето?
Защо е нужно да се учиш и развиваш постоянно в професията си?
Ще бъде интересно и любопитно 🙂

Модул 4: “Подготовка за успешна кариера”
Ще разгледаме едни от най-важните елементи, които включват подготовката за успешна кариера, т.е. вашият професионален паспорт: автобиография и мотивационно писмо.
Открили ли сте подходящата работа?
Какво ви предстои оттук-нататък?
Ще намерите отговори на тези и на още въпроси, които са сред най-често задаваните от младите хора, стъпващи на пазара на труда.

ФИНАНСОВА ФИЛОСОФИЯ

Николета Карамилева

Финансова философия е нова наука, която работи по разкриването на „меки умения“ чрез свързването на знание от финанси, философия, психология и невронаука. Ще изследваме връзката си с финансовия риск, парите и стойността им във времето, какво всъщност търсим, когато инвестираме, защо съществуват финансовите балони и кои са „дъвките“, които ги предизвикват. В същото време ще търсим как нашите избори и решения във финансов (а и в ежедневен план) са предразположени от определени невро-процеси, протичащи в мозъка ни. Или как поведението ни се предопределя от биологията ни и какво можем да направим, знаейки го.
Бъдете готови за преобръщане на теориите с хастара навън, проиграване на науките и следващо ги забавление в пресичането между рационалното и човешкото. Очакваме ви за същински научен джем-сешън с неочакван край!

Седмица 4 ( 02 – 07 август 2020 )


ИТ КУРСОВЕ – Cisco Академия

IT ESSENTIALS

Представете си създаването на компютър, който да се свърже сигурно към мрежа. Тази вълнуваща първа стъпка може да доведе до начало на ИТ кариерата ви. Защото сигурният начин да се отличавате, без значение коя област на ИТ сте избрали, е да научите правилните основи на компютъра.
Курсът покрива това, както и споделя професионалните умения, необходими за започване на работа в ИТ областта. Освен това, ще се насладите на работата си с усъвършенстваните инструменти за симулация на Cisco Networking Academy и ще имате разнообразни лабораторни упражнения, с оглед усъвършенстване на знанията и уменията си и за отстраняване на проблеми неизправности, както и незабавно да практикувате това, което сте научили!
Подгответе се и да се сертифицирате за CompTIA A+.
За да участвате няма предварителни изисквания за компютърни умения.

По време на курса ще разгледате детайлно основите на РС хардуера и софтуера, инсталиране на операционни системи и друг софтуер, отстраняване на хардуерни и софтуерни проблеми, въведение в компютърните мрежи.
Курсът e подходящ както за напреднали, така и за начинаещи, вкл. и за ученици над 12-годишна възраст.

Учебно съдържание:

Chapter 1: Introduction to the Personal Computer
Chapter 2: Safe Lab Procedures and Tool Use
Chapter 3: Computer Assembly – Step by Step
Chapter 4: Basics of Preventive Maintenance and Troubleshooting
Chapter 5: Fundamental Operating Systems
Chapter 6: Fundamental Laptops and Portable Devices
Chapter 7: Fundamental Printers and Scanners
Chapter 8: Fundamental Networks
Chapter 9: Fundamental Security
Chapter 10: Communication Skills
Chapter 11: Advanced Personal Computers
Chapter 12: Advanced Operating Systems
Chapter 13: Advanced Laptops and Portable Devices.
Chapter 14: Advanced Printers and Scanners
Chapter 15: Advanced Networks
Chapter 16: Advanced Security

ЕТИЧНО ХАКЕРСТВО (IT):


CERTIFIED SECURE
COMPUTER USER (CSCU)

Описание:

Целта на обучението е да ви предостави необходимите знания и умения за защита на информационни системи. То ще ви даде възможността да придобиете фундаментално разбиране и познания в интерактивна среда за съществуването на различни заплахи за сигурността на компютъра и мрежата като: кражба на идентичност, измама с кредитни карти, онлайн банково фишинг измами, вируси и какво се случва на заден план, съществуването на измамни имейли, възможността за загуба на поверителна информация, хакерски атаки и социален инженеринг. По-важното е, че уменията, получени от обучението, освен като знания, помагат на обучаващите се да предприемат необходимите стъпки за смекчаване на уязвимите места в сигурността на компютърните системи.

Учебно съдържание:

· Introduction to Security
· Securing Operating Systems
· Malware and Antivirus
· Internet Security
· Security on Social Networking Sites
· Securing Email Communications
· Securing Mobile Devices
· Securing the Cloud
· Securing Network Connections
· Data Backup and Disaster Recovery